Tags

Kalau kita memang cinta pasangan kita

Apabila pasangan kita menghadapi masalah pasti kita membela

Begitupun kalau kita menyatakan cinta Indonesia

Mestinya bila negara ini dapat masalah kita pun harusnya membela

Yogyakarta, 22 September 2010 : By Mardoto